Javni poziv poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Datum objave: 22. svibnja 2023.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I2.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 22.5.2023. od 17:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22.8.2023. do 16:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Građani

Svrha poziva: Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga (odnosno 30% za zgrade koje su upisane u Registar kulturnih dobara).

Sažetak: Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Sukladno klasifikaciji uporabljivosti višestambenih zgrada oštećenih potresima, energetska obnova višestambenih zgrada sljedećih kategorija uporabljivosti je prihvatljiva za sufinanciranje:

1) U2 – Uporabljivo s preporukom

2) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično)

3) PN2 – Privremeno neuporabljivo

4) N1 – Neuporabljivo

5) N2 – Neuporabljivo

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine, kod energetske obnove razlikujemo tri kategorije:

  1. Integralna energetska obnova
  2. Dubinska obnova
  3. Sveobuhvatna obnova – obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu. Sveobuhvatnom obnovom će se smatrati samo ona obnova koja će osim mjera energetske obnove unaprijediti mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, povećanjem potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 40.000,00 € – 4.500.000,00 €

Intenzitet potpore:  do 80% prihvatljivih troškova za provedbu mjera energetske obnove, a do 100% prihvatljivih troškova za sve druge troškove (izrada projektne dokumentacije, nadzor, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost).

Ukupna sredstva: 27.000.000,00 €

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Izvor: fondovieu

Dokumentacija