Javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Datum objave: 11.12.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.01.2.1.02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.02.2020. u 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.06.2020. u 11:00

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

VAŽNO: Dana 14.12.2020. godine ministar Tomislav Ćorić je donio odluku o povećanju alokacije za dodatnih 35.079.294,21 HRK, pa sada ukupna alokacija iznosi 1.024.544.626,44 HRK. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 29.6.2020. ministar Darko Horvat je donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, čime ukupna alokacija Poziva sada iznosi 989.456.332,23 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

VAŽNO: Dana 31. siječnja 2020. objavljena je Izmjena Poziva. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva. Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Svrha poziva: Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Sažetak: Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Aktivnosti istraživanja i razvoja
  2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 30.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: 

Industrijsko istraživanje podložno učinkovitoj suradnji – 70% za mala, 60% za srednja, 50% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Industrijsko istraživanje podložno opsežnom širenju znanja – 80% za mala, 75% za srednja, 65% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Eksperimentalni razvoj – podložno učinkovitoj suradnji – 45% za mala, 35% za srednja, 25% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Eksperimentalni razvoj – podložno opsežnom širenju znanja – 60% za mala, 50% za srednja, 40% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Potpore za studije izvedivosti – 70% za mala, 60% za srednja, 50% za velika poduzeća

Regionalne potpore za ulaganje – 45% za mala, 35% za srednja, 25% za velika poduzeća

Ukupna sredstva: 1.024.544.626,44 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link