Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Datum objave: 15.10.2020.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.04.1.1.03

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.11.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 8.2.2021. do 10:00

Prihvatljivi korisnici: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije

VAŽNO: Dana 4. lipnja 2021. godine objavljena je obavijest o Izmjeni poziva kojom se povećava alokacija/iznos raspoloživih sredstava s 266.000.000,00 HRK na 327.000.000,00 HRK. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 11. siječnja 2021. godine objavljena je obavijest o produljenju roka za dostavu projektnih prijedloga do 8. veljače 2021. godine. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju , odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Sažetak: Cilj (svrha) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije i isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju ukupne isporučene i isporučene energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;

– Aktivnosti energetske obnove

  1. Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
  2. Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.

– Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

– najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna,

– najviši iznos 20.000.000,00 (dvadesetmilijunakuna) kuna.

Intenzitet potpore: 

  • Do 80% za mikro i mala, do 70% za srednja i do 60% za velika poduzeća, a do 85% za upravljanje projektom i pripremu dokumentacije za sve kategorije poduzeća.

Ukupna sredstva: 327.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: efondovi

Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija