Javni poziv “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”

Datum objave: 20.07.2018.

Referentni broj: 3.1.1.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.08.2018.

Rok za podnošenje prijava: 30.09.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
  2. Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost
  3. Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost
  4. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  5. Mikro, mala i srednja poduzeća

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Svrha poziva: Svrha natječaja je dodjela potpore za pokriće troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2014. – 2020. Zahtjevi za potporu se podnose putem AGRONET sustava do 30. rujna 2020.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljivi su 1. troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i 2. troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet potpore:  100 % od ukupnih prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 35.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Vodič za korisnike

Ostala dokumentacija: link