Javni poziv „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“

Datum objave: 1.7.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.9.2022. u 11:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 19.12.2022. u 11:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi su prijavitelji  mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda

13 Proizvodnja tekstila

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24 Proizvodnja metala

VAŽNO: 29.7.2022. Proširen krug prihvatljivih sektora za prijavu na Poziv „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ sljedećim djelatnostima:
11 Proizvodnja pića
14 Proizvodnja odjeće
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja
31 Proizvodnja namještaja. Više na poveznici…

Svrha poziva: Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
  2. ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
  3. provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
  4. priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

· najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK (99,542,10 eura)

· najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura)

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

· najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura)

· najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura)

Intenzitet potpore: 

  1. Regionalne potpore: a) Panonska i Sjeverna Hrvatska: 70% za mala poduzeća, 60% za srednja i 50% za srednje kapitalizirana, b) Jadranska Hrvatska: 60% za mala poduzeća, 50% za srednja i 40% za srednje kapitalizirana, c) Grad Zagreb: 55% za mala poduzeća, 45% za srednja i 35% za srednje kapitalizirana
  2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: a) Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska: 80% za mala poduzeća, 70% za srednja i 60% za srednje kapitalizirana, b) Grad Zagreb: 70% za mala poduzeća, 60% za srednja i 50% za srednje kapitalizirana
  3. Potpore za studije zaštite okoliša: za sva područja: 70% za mala, 60% za srednja poduzeća
  4. Potpore male vrijednosti (de minimis): za sva područja 50% prihvatljivih troškova za sva poduzeća

Ukupna sredstva: 1.900.000.000,00 HRK (252.173.335,98 eura) od čega:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća: 760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura)

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: 1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura)

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: mingor

Dokumentacija