Javni poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“

Datum objave: 19.3.2021.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.2.2.17

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 19.3.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 18.5.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
  • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

VAŽNO: Dana 10. svibnja 2021. godine objavljena je obavijest o ranijem zatvaranju poziva budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu više od 200 % ukupno raspoloživih sredstava. Više na poveznici…

Svrha poziva: Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Sažetak: U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Korisnici u ovom pozivu bit će ustanove registrirane za obrazovanje odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Element 1. Upravljanje projektom i administracija (obavezan element)
  • Element 2. Formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20)
  • Element 3. Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
  • Element 4. Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva
  • Element 5. Promocija zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događanja
  • Element 6. Promidžba i vidljivost (obavezan element)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 500.000,00 – 2.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  100% prihvatlljivih troškova

Ukupna sredstva: 27.655.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: esf

Dokumentacija