Javni poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”

Datum objave: 9.10.2020.

FOND: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 12.10.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.3.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave

(osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.)

Prijavitelj je obavezan prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, ali ne mora nužno biti osnovana od strane prijavitelja tog projektnog prijedloga (vodeće partnerske organizacije).

Svrha poziva: Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama.

Sažetak: Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

podjela obroka ciljanoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kn.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000,00 kn, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore:  Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva: 25.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Izvor: strukturnifondovi.hr

Upute za Prijavitelje

Ostala dokumentacija