Javni poziv organizacijama civilnog društva području suvremene kulture i umjetnosti za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa podrške 2020.

Datum objave: 16.6.2020.

FOND: Zaklada „Kultura nova“

Referentni broj: /

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.6.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 2.9.2020.

Prihvatljivi korisnici:

organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti

Svrha poziva: Svrha Poziva je stvoriti kvalitetnije uvjete za rad organizacija i doprinos njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Sažetak: Zaklada je 16. lipnja 2020. u okviru Programa podrške 2020. s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Programi i projekti organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

•             Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

                a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn

                a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn

                b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn

                b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn    

•             Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

                 a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn     

•             Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn

•             Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj        

                a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

                b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

•             Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

•             Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.            

             Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

                a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn

                b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn          

Intenzitet potpore: /

Ukupna sredstva: 9.750.000,00 HRK

Alokacija:

  • Programsko područje 1:             6.980.000 kn
  • Programsko područje 2:                150.000 kn
  • Programsko područje 3:                220.000 kn
  • Programsko područje 4:             1.000.000 kn
  • Programsko područje 5:             1.000.000 kn
  • Programsko područje 6:                200.000 kn
  • Programsko područje 7:                200.000 kn

Nadležno tijelo:  Zaklada „Kultura nova“

Izvor: kulturanova

Dokumentacija/