Javni poziv Obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

Datum objave: 2.8.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: ZO 10/2021

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2.8.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima
  • Pravne osobe osnovane od RH zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta uz obvezno partnerstvo s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem
  • Planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova uz obvezno partnerstvo s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem

Svrha poziva: Svrha poziva je priprema projekata prvenstveno obnove ili rekonstrukcije postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u skladu s Planovima upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže.

Sažetak: Predmet ovog javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva je izrada/dorada projektne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske infrastrukture i izrada/dorada druge potrebne dokumentacije (studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, projekt održavanja, projekt unutarnjeg uređenja, elaborat zaštite okoliša, studija utjecaja na okoliš i dr.).

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 900.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

  • Do 100% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz EU sredstava
  • Do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz drugih izvora

Ukupna sredstva: 4.500,000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija