Javni poziv “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Datum objave: 8.12.2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: PK.6.4.01

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 2.4.2024. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VAŽNO: Dana 13. ožujka 2024. objavljena je Treća izmjena poziva kojom je, između ostalog, pomaknut rok početka zaprimanja projektnih prijedloga na 2. travnja 2024. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 14. veljače 2024. objavljena je Druga izmjena poziva kojom je, između ostalog, pomaknut rok početka zaprimanja projektnih prijedloga na 15. ožujka 2024. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 19. siječnja 2024. objavljena je Izmjena poziva kojom je, između ostalog, pomaknut rok početka zaprimanja projektnih prijedloga s 1. veljače na 1. ožujka 2024. Više na poveznici…

Svrha poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Sažetak: Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u maksimalnom iznosu od 70.000.000,00 EUR.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Intenzitet potpore:  85%

Ukupna sredstva: 70.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Izvor: ekohezija

Dokumentacija