Javni poziv Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Datum objave: 12.03.2020.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.18

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.4.2020 09:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2020 23:59:59

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro poduzetnici,
  • Veliki poduzetnici,
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela,
  • Ustanove,
  • Mali poduzetnici,
  • Srednji poduzetnici

VAŽNO: Dana 7.9.2020. objavljena je obavijest o produženju obustave Poziva do 2. studenog 2020. Dana 20. listopada će se objaviti informacija hoće li 2. studenog 2020. ovaj poziv biti ponovo otvoren ili konačno zatvoren. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 24.6.2020. objavljena je obustava Poziva iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava. Više na poveznici…

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sažetak: Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.

2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.

3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 1.480.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  do 85% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 150.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link