Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

Datum objave: 20.3.2024.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.3.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 7.6.2024. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • tijela javne vlasti;
  • javnopravna tijela;
  • privatna neprofitna tijela.

U ulozi vodećeg partnera mogu biti tijela javne vlasti i javnopravna tijela iz svih partnerskih zemalja osim Švicarske. Tijela javne vlasti i javnopravna tijela iz Švicarske te privatna neprofitna tijela iz svih partnerskih zemalja ne mogu biti vodeći partner u projektu.

Svrha poziva: Program Interreg Europe 2021.-2027. je strukturiran oko jednog međusektorskog prioriteta, posebnog cilja “Bolja suradnja“,  što znači da korisnici mogu surađivati ​​na svim temama od zajedničkog interesa koje su povezane s njihovim regionalnim potrebama, sve dok to spada u djelokrug kohezijske politike. Cilj Programa je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja, uključujući i ulaganja u radna mjesta i rast, kroz promicanje razmjene iskustava, inovativnih pristupa i izgradnje kapaciteta vezanih uz identifikaciju, širenje i prijenos primjera dobre prakse između dionika regionalnih politika, a podupirat će se projekti međuregionalne suradnje, koji okupljanju relevantne dionike koji zajedno rade na zajedničkom izazovu regionalnog razvoja.

Sažetak: Dana 20. ožujka 2024. godine otvoren je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027. Poziv će biti otvoren do 7. lipnja 2024. godine do 12:00 sati. Projektni prijedlozi se podnose elektroničkim putem, a službeni jezik poziva je engleski.

Prihvatljivi troškovi: Kroz program će se finaicrati dvije vrste aktivnosti, i to: projekti testiranja i projekti prijenosa. Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi osoblja;
  • administrativni troškovi (po fiksnoj stopi, 15% troškova osoblja);
  • troškovi prijevoza i smještaja (po fiksnoj stopi, 15% troškova osoblja ili kao stvarni trošak);
  • troškovi vanjskih stručnjaka (ne više od 50% ukupne vrijednosti projekta);
  • troškovi opreme (isključivo uredske opreme, do 7.000,00 EUR po projektu);
  • troškovi manjih infrastrukturnih radova potrebnih za provedbu pilot aktivnosti (kupnja zemljišta, ishođenje dozvola, radovi).

Prihvatljiv je i trošak pripreme projekta u fiksnom iznosu od 17.500,00 EUR za odobrene projekte.

Sve projektne aktivnosti moraju završiti do 1.7.2029.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviši ukupni iznos za projekte testiranja iznosi 1.000.000,00 eura, a najviši ukupni iznos projekta prijenosa iznosi 2.000.000,00 eura.

Intenzitet potpore:  80% za tijela javne vlasti i javnopravna tijela, a 70% za privatna neprofitna tijela.

Ukupna sredstva: 130.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: interregeurope.eu

Dokumentacija