Javni poziv LAG-a ADRION – 3.2.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Datum objave: 24.7.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: 3.2.1.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 24.11.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 24.12.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Svrha poziva: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG – a „ADRION“.

Sažetak: Lokalna akcijska grupa „ADRION“ dana 24. rujna 2020. godine objavljuje drugi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG – a „ADRION“ za tip 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Potpora se dodjeljuje za građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje sljedećih objekata:

1. vatrogasni dom i spremište 2. društveni dom/kulturni centar 3. planinarski dom i sklonište 4. turistički informativni centar 5. dječje igralište 6. sportska građevine 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo) 8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima 9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste) 10. tematski put i park 11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) 12. javna zelena površina (park i slično) 13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste) 14. pješačka zona 15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste) 16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine) 17. tržnica 18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste) 19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i 20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od minimalno 15.000,00 EUR do maksimalno 30.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VI. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I, II., III. i IV. skupinu.

Ukupna sredstva: 2.851.900,08 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG Adrion

Izvor: lag adrion

Tekst natječaja

Ostala dokumentacija