Javni poziv LAG-a ADRION 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Datum objave: 5.10.2022.

FOND: Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Referentni broj: 3.2.1.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 21.11.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 21.12.2022.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Svrha poziva: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG – a „ADRION“.

Sažetak: Lokalna akcijska grupa „ADRION“ dana 05. listopada 2022. godine objavljuje treći LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG – a „ADRION“ za tip 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

1. vatrogasni dom i spremište

2. društveni dom/kulturni centar

3. planinarski dom i sklonište

4. turistički informativni centar

5. dječje igralište

6. sportska građevine

7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)

8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima

9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)

10. tematski put i park

11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i

sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

12. javna zelena površina (park i slično)

13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)

14. pješačka zona

15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)

16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

17. tržnica

18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)

19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i

20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 30.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VI. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I, II., III. i IV. skupinu.

Ukupna sredstva: 1.293.663,89 HRK

Nadležno tijelo: LAG „Adrion“ i APPRRR

Izvor: LAG „Adrion“

Dokumentacija