Javni poziv LAG-a ADRION 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Datum objave: 24.9.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: 2.1.2.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 9.10.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 9.11.2020.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom ekonomskom rezultatu od 2.000 EUR do 7.999 EUR., sa sjedištem na području LAG-a ADRION, i to sljedećih organizacijskih oblika:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 • samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Svrha poziva: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Sažetak: Lokalna akcijska grupa „ADRION“ dana 24. rujna 2020. godine objavljuje novi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG – a „ADRION“ za tip operacije 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.325.855,00 HRK a visina potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, odnosno 112.912,50 HRK.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva su ulaganja u:

 • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga II. Ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga II. Ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 112.912,50 HRK fiksno

Intenzitet potpore:  do 100% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 2.325.855,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG Adrion

Izvor: lag adrion

Dokumentacija: tekst natječaja

Ostala dokumentacija