Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva

Datum objave: 31.5.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 31.5.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 20.6.2022. do kraja dana

Prihvatljivi korisnici:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti 
  • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Svrha poziva: Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

– povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj

– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima

– razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone

– zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma

– razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga

– oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije

Sažetak: S ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva i razvoja održivog turizma Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, za koji je u ovoj godini osigurano 13 milijuna kuna. Program u središte pozornosti stavlja povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima, razvoj dodatnih sadržaja s ciljem razvijanja cjelogodišnjeg turizma te zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma. Kroz posebnu mjeru sredstva su usmjerena i na oporavak turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

A1 – Hotel, Hotel baština, Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel, Lječilišne vrste hotela

A2 – Kamp, Kamp odredište

A3 – OPG/poljoprivrednik: Vinotočje/kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Objekt za robinzonski smještaj ili kušaonica na poljoprivrednom gospodarstvu

  • Mjera B – Pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslovačke županije

Prihvatljivi troškovi (sukladno prihvatljivim aktivnostima pojedine mjere navedenima u dokumentu programa):

– priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće parcele

– trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele

– nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata

– troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti

– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Podmjera A1 – od 50.000,00 HRK do 400.000,00 HRK

Podmjera A2 – od 30.000,00 HRK do 300.000,00 HRK

Podmjera A3 – od 30.000,00 HRK do 150.000,00 HRK

Mjera B – od 10.000,00 HRK do 50.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  Do najviše 60 % prihvatljivih troškova (do 100% za projekte s područja Sisačko-moslovačke županije)

Ukupna sredstva: 13.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: mint

Dokumentacija