Javni poziv „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

Datum objave: 23.2.2024.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: KTG2024

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 23.2.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.3.2024. do 16:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG-ima (obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima) ili PG-ima (poljoprivrednim gospodarstvima) koja su registrirana ili će biti registrirana za ugostiteljsku djelatnost po završetku projektnih aktivnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od pet mjera.

Svrha poziva: rogram u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu u ukupnoj vrijednosti od 3.404.340 €.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Kroz mjeru A podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel).

Mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa.

Mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica, dok se kroz mjeru D podupiru ulaganja OPG-a – obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a – poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge.

Mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila).

Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 1.1.2024. do 30.6.2025., a detaljan popis prihvatljivih troškova je naveden u dokumentu PROGRAM KTG 2024.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Mjera A: 10.000,00 EUR – 35.000,00 EUR

Mjera B: 6.000,00 EUR – 25.000,00 EUR

Mjera C: 5.000,00 EUR – 15.000,00 EUR

Mjera D: 5.000,00 EUR – 15.000,00 EUR

Mjera E: 5.000,00 EUR – 15.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  70% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 3.404.340,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija