Javni poziv „Komercijalizacija inovacija“

Datum objave: 1.4.2022.

FOND: Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026.

Referentni broj: C1.1.2. R2-I5

Status: Obustavljen do 27.9.2022.

Datum početka prijave: 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

VAŽNO: Predmetni Poziv je obustavljen 29. lipnja 2022. u 23:59 sati na razdoblje od 90 dana, odnosno do 27. rujna 2022. zbog prekoračenja 200% ukupno raspoložive alokacije.

Svrha poziva: Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh (zreli inovacijski projekti u fazama TRL 7 ili TRL 8), a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Više o razinama tehnološke spremnosti (TRL) pročitajte ovdje.

Sažetak: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK

Intenzitet potpore: 

 1. Regionalne potpore za ulaganje:
 2. HR02 Panonska Hrvatska i HR06 Sjeverna Hrvatska: 70% za mikro i mala, a 60% za srednja poduzeća
 3. HR03 Jadranska Hrvatska: 60% za mikro i mala, a 50% za srednja poduzeća
 4. HR05 Grad Zagreb: 55% za mikro i mala, a 45% za srednja poduzeća
 5. Potpore MSPovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%
 6. Potpore za inovacije za MSP-ove: 50%
 7. Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja: 50%
 8. Potpore male vrijednosti (de minimis): 75%

Državne potpore navedene pod A) Regionalne potpore za ulaganje i B) Potpore MSPovima za sudjelovanje na sajmovima, kao i E) Potpore male vrijednosti, moguće je dodijeliti samo uz državne potpore navedene pod C) Potpore za inovacije za MSP-ove i/ili D) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja, odnosno zajedno s tim potporama.

Ukupna sredstva: 380.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: mingor

Dokumentacija