Javni poziv KK.07.4.2.23 ITU- Razvoj, implementacija i rekonstrukcija javnog prijevoza i biciklističkih staza grada Zadra

Datum objave: 26.7.2019.

FOND:  Kohezijski fond

Referentni broj: KK.07.4.2.23

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 26.7.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.9.2019.

Prihvatljivi korisnici: Grad Zadar

Svrha poziva:  Povećanje učinkovitosti upravljanja prometom u gradu Zadru kroz razvoj i implementaciju inteligentnog prometnog sustava te rekonstrukciju prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru u svrhu rješavanja problema preopterećenosti cestovnog prometa te smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš i kvalitetu života.

Sažetak:  Poziva na na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za grad Zadar s trajanjem projekta od 24 mjeseca.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke dokumentacije te ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola; Razvoj prometne infrastrukture s ciljem prioritizacije javnog prijevoza i biciklističkih staza;Nabava i instalacija opreme informatičke infrastrukture; Aktivnosti promidžbe i vidljivosti; Upravljanje projektom i administracija; Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Nema

Intenzitet potpore: 85%

Ukupna sredstva: 26.698.048,51 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link