Javni poziv KK.07.4.2.18 ITU- Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Zagreb

Datum objave: 26.7.2019.

FOND:  Kohezijski fond

Referentni broj: KK.07.4.2.18

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 10.9.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2020.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva:  Izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Sažetak:  Predmet ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru otvorenog postupka je ulaganje u biciklističku infrastrukturu na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola koje su preduvjet za izgradnju, prilagodbu i modernizaciju biciklističke infrastrukture; Infrastrukturna komponenta projekta; Upravljanje projektom i administracija; Promidžba i vidljivost; Horizontalne aktivnosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 –  8.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: 85%

Ukupna sredstva:  41.365.464,85 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link