Javni poziv KK.06.2.2.12 ITU- Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

Datum objave: 18.7.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.06.2.2.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 18.9.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.1.2020.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

VAŽNO: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 15. rujna 2019. godine objavilo je izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.06.2.2.12, pokrenutom 18. srpnja 2019. godine, kojom se datum početka zaprimanja projektnih prijava pomiče sa 16. rujna (ponedjeljak) na 18. rujna 2019. (srijeda) godine od 11:00.Datum početka zaprimanja projektnih prijava je promijenjen zbog ispravaka u eFondovima vezano uz primjenjive modele fiksne stope koji nisu bili u skladu s Uputama za prijavitelje te poteškoća u radu OIB registra zbog čega je pristup sustavu eFondovi bio otežan nekoliko dana prije početka zaprimanja prijava.

VAŽNO: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 13. kolovoza 2019. godine objavilo je izmjenu Poziva kojom se mijenjaju odredbe u dokumentima Uputa za prijavitelje i Sažetku Poziva. Između ostalog je datum početka podnošenja projektnih prijedloga pomaknut s 19. kolovoza na 16. rujna 2019. godine.

Svrha poziva: Revitalizacija brownfield lokacija na području UA Split, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu biti zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Split koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je definiranje ciljeva, uvjeta i postupaka dodjele bespovratnih sredstava za poticanje revitalizacije brownfield lokacija (bivša vojna, industrijska ili druga područja) na području Urbane aglomeracije (UA) Split, u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave (Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Podstrana).

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke i investicijske dokumentacije; Aktivnosti obnove brownfield lokacije, koja uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvata; Aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji, a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara; Aktivnosti upravljanja projektom i administracije; Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;  Horizontalne aktivnosti

Minimalni / maksimalni iznos potpore:  500.000,00 – 4.500.000,00 kn

Intenzitet potpore: 85 %

Ukupna sredstva: 24.320.000,00kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link