Javni poziv KK.05.1.1.02 Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe

Datum objave: 12.07.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.05.1.1.02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 23. 9. 2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31. 3. 2020.

Prihvatljivi korisnici: Organizacija za istraživanje i širenje znanja ili „istraživačka organizacija” (sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizički  ili virtualni subjekti  usmjereni na istraživanje).

VAŽNO: Dana 3. veljače 2020. godine objavljena je obavijest o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava.

VAŽNO: Dana 29.11.2019. objavljena je obavijest o povećanju alokacije Poziva na 75.000.000,00 HRK. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 27.11.2019. objavljeno je produljenje obustave Poziva za dodatnih 5 dana, odnosno do 2.12.2019. kada će se Poziv ponovno otvoriti za podnošenje projektnih prijedloga.

VAŽNO: Dana 22.11.2019. objavljeno je produljenje obustave Poziva za 5 dana, odnosno do 27.11.2019. godine u 10 sati kada će se Poziv ponovno otvoriti za podnošenje projektnih prijedloga.

VAŽNO: Dana 24.9.2019. Poziv je obustavljen na određeno vrijeme, na razdoblje od 60 dana, odnosno do 22. studenog 2019. godine, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegnuo 120% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Svrha poziva: Svrha poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske.

Sažetak: Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću identificiran kao ranjivi sektor i/ili transverzalni sektor. Dodatno, primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama moraju doprinijeti barem jednoj preporuci za buduća istraživanja koja su navedena u poglavlju 6.2. Sedmog nacionalnog izvješća, u odjeljcima „Procjena potrebnih podataka i smjernice za znanstvena istraživanja“. U navedenom poglavlju preporuke za buduća istraživanja navode se za svaki pojedini ranjivi sektor i transverzalni sektor.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti organizacije i provedbe primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore iz Sedmog nacionalnog izvješća; Aktivnosti osiguravanja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama; Aktivnosti jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja, u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustva isključivo vezanih za predmet primijenjenih istraživanja; Aktivnosti upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta; Aktivnosti informiranja i vidljivosti obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti vezane uz ispunjavanje uvjeta vidljivosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 200.000,00– 3.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: do 85%

Ukupna sredstva: 75.000.000,00 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link