Javni poziv KK.03.2.1.12 Certifikacijom proizvoda do tržišta

Datum objave: 18.05.2018

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.03.2.1.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 18.06.2018

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020

Prihvatljivi korisnici: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Svrha poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Sažetak: Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  do 85 % prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća, a do 65 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

Ukupna sredstva: 30.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link