Javni poziv KK.03.1.2.12 Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

Datum objave: 26.7.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.03.1.2.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave:  16.8.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.10.2019.

Prihvatljivi korisnici:  Poduzetničke potporne institucije (PPI- jevi) koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

Svrha poziva: Osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj. 

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima PPI-eva za sufinanciranje provedbe aktivnosti informiranja i povezivanja MSP-ova te nadogradnje postojećih web stranica PPI-a.

Sažetak: Pružanje usluga informiranja za MSP–ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI; Nadogradnja postojećih web-stranica PPI; Povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 100.000,00 –  600.000,00 kn

Intenzitet potpore: 75 %

Ukupna sredstva: 22.800.000,00 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link