Javni poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma”

Datum objave: 5.10.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026.

Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 7. studenog 2022. godine  od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1. ožujka 2023. godine  do 12:00 sati

Svrha poziva: Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Ukupna sredstva: 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR)

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja te velika poduzeća, a koji obuhvaćaju djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova prema NKD 2007.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Grupa 1.

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija:

– građenje objekata

– aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju

– opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;

– uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;

– ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;

– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;

– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;

– ulaganja u održivu mobilnost;

– ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:

– uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;

– uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju

– ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:

– uređenje okoliša;

– uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;

– ulaganja u usavršavanje;

– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

– izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije

Minimalni / maksimalni iznos potpore: najniži iznos 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR), a najviši iznos 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

Intenzitet potpore: 

  1. Regionalne potpore: a) HR 02 Panonska Hrvatska i HR 06 Sjeverna Hrvatska 70% za mikro i mala, 60% za srednja i 50% za velika poduzeća; b) HR 03 Jadranska Hrvatska: 60% za mikro i mala, 50% za srednja i 40% za velika poduzeća; c) HR 05 Grad Zagreb: 55% za mikro i mala, 45% za srednja i 35% za velika poduzeća.
  2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE: 65% za male poduzetnike,  55% za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike (Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima)
  3. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti: 50% za male poduzetnike,  40% za srednje poduzetnike i 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike (Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima)
  4. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije: 60% za male poduzetnike,  50% za srednje poduzetnike i 40% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike (Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima)
  5. Potpore za usavršavanje: 70% za male poduzetnike,  60% za srednje poduzetnike i 50% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike (Intenziteti se mogu povećati za još 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
  6. De minimis potpore: 85% prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva za grupu 1: 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR)

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi korisnici: fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno NKD 2007.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti za zelenu tranziciju

– građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja;

– uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;

– ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

– ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;

– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;

– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;

– ulaganja u održivu mobilnost;

– uređenje okoliša;

– uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;

– uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.);

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

– uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije;

– uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje;

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

– aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;

– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

– aktivnosti stručnog nadzora.

– ulaganja u usavršavanje.

Minimalni/maksimalni iznos potpore: najniži iznos 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR, a najviši iznos 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR).

Intenzitet potpore: Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% prihvatljivih troškova u kategoriji ITR 0, 1, 2, 3, 4.

Ukupna sredstva za grupu 2: 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Prihvatljivi korisnici: pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

– industrijsko istraživanje,

– eksperimentalni razvoj,

– studije izvedivosti.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Aktivnost 2 se ne može provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja pod točkom 1. Aktivnost 2 prihvatljiva je za poduzetnike iz ekosustava turizma, odnosno nije prihvatljiva za poduzetnike iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te nije prihvatljiva za OIŠZ.

3. Potporne aktivnosti

– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

– izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije.

Minimalni/maksimalni iznos potpore: najniži iznos 2.000.000,00 HRK (265.445,42 EUR), a najviši iznos 21.000.000,00 HRK (2.787.178,98 EUR)

Intenzitet potpore:

  1. Regionalne potpore: a) HR 02 Panonska Hrvatska i HR 06 Sjeverna Hrvatska 70% za mikro i mala, 60% za srednja i 50% za velika poduzeća; b) HR 03 Jadranska Hrvatska: 60% za mikro i mala, 50% za srednja i 40% za velika poduzeća; c) HR 05 Grad Zagreb: 55% za mikro i mala, 45% za srednja i 35% za velika poduzeća.
  2. De minimis potpore: 85% prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva za grupu 3: 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR)

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija