Javni poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Datum objave: 21.4.2021.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.11.1.1.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 30.4.2021. od 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2021 do 16:00

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća u sektoru C: Prerađivačka industrija

Svrha poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Sažetak: Ovim će se Pozivom podržati ulaganja poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Navedeni Poziv financirati će se putem Instrumenta “Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU”.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
  • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
  • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
  • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.
  • Prateće aktivnosti povezane s projektom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: 

  1. Regionalne potpore: 35% za srednje, a 45% za mikro i male poduzetnike
  2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja: 50% prihvatljivih troškova
  3. Potpore za usavršavanje: 60% prihvatljivih troškova za srednje (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju), a 70% za mikro i male poduzetnike
  4. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50% prihvatljivih troškova
  5. Potpore male vrijednosti (de minimis): 75% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 1.140.000.000,00 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: efondovi

Dokumentacija