Javni poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Datum objave: 16.12.2020.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.04.2.1.11

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.2.2021. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.6.2021.

Prihvatljivi korisnici:

 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije civilnog društva

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj. Partneri mogu biti udruge; zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svrha poziva: Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Sažetak: Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva;
 • osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa);
 • organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja;
 • jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija;
 • osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije;
 • izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama;
 • jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama);
 • sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini;
 • organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini;
 • organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite
 • razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavljanje home office-a).
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade RH

Izvor: strukturni fondovi

Dokumentacija