Javni poziv Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Datum objave: 05.12.2019.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.15

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 03.02.2020. 09:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.10.2020. 16:00:00

Prihvatljivi korisnici:

  • Mali poduzetnici
  • Mikro poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

VAŽNO: Dana 3. siječnja 2020. MZOE je objavilo I, a 20. siječnja 2020. II izmjenu dokumentacije. Trenutno je važeća dokumentacija ona koja u nazivu ima oznaku “II izmjena Poziva”.

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Sažetak: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

  • izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja;
  • izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava 50.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: 

  • potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada:  70% za mikro i mala poduzeća, 60% za srednja poduzeća, 50% za velika poduzeća
  • potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije : 80% za mikro i mala poduzeća, 70% za srednja poduzeća, 60% za velika poduzeća
  • potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 65% za mikro i mala poduzeća, 55% za srednja poduzeća, 45% za velika poduzeća    

Ukupna sredstva: 250.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link