Javni poziv Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Datum objave: 22.12.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2027.

Referentni broj: NPOO.C4.3.R3-I4.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 23.1.2023. u 8:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22.3.2023. u 23:59

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Svrha ovog poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Sažetak: Predmet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije
  2. Izgradnja tj. građenje nove građevine i pripadajuće opremanje izgrađenog objekta
  3. Rekonstrukcija postojeće građevine
  4. Opremanje objekata
  5. Nabava vozila – nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz) te potrebnih za učinkovito pružanje usluga korisnicima.
  6. Tehnička pomoć – nabava usluga vanjskih stručnjaka u području javne nabave.
  7. Informiranje i vidljivost – aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos potpore je 2.181.962,98 €, a najviši 6.138.429,89 €.

Intenzitet potpore:  100% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 49.107.439,12 €

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Izvor: fondovieu

Dokumentacija