Javni poziv Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Datum objave: 5.2.2024.

FOND: NPOO

Referentni broj: NPOO.C1.3.R2-I1.05

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 19.02.24, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.04.24, 12:00

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira jeli građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
  • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
  • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojenosakupljenog komunalnog otpada;
  • Projektantski nadzor;
  • Stručni nadzor građenja;
  • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
  • Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19),ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
  • Aktivnosti upravljanja projektom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 133.000,00 EUR, a maksimalni 4.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  70%

Ukupna sredstva: 9.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: fondovieu

Dokumentacija