Javni poziv „Izgradnja, adaptacija i kupnja obiteljskih kuća na području Splitsko-dalmatinske županije“

Datum objave: 14.03.2019.

FOND: Drugi izvori financiranja

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.03.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.11.2019.

Prihvatljivi korisnici: Državljani Republike Hrvatske, supružnici ili samohrani roditelj do 45 godina života na dan podnošenja zahtjeva

Svrha poziva: Stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva, te ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije.

Sažetak: Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, temeljem Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: 1. Kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta na odnosnom području. (Pri kupnji građevinskog zemljišta neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece. Kupac građevinskog zemljišta ima obvezu započeti gradnju kuće na kupljenom zemljištu u što skorijem roku, a useljivu stambenu jedinicu u toj kući mora dovršiti najdalje u roku tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava),

2. Kupnja kuće za stanovanje / stana čija cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Pri kupnji kuće za stanovanje i stana, kao opravdani trošak, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece,

3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija neuseljivih i neuvjetnih kuća za stanovanje / stana uz obvezu da se useljiva stambena jedinica u kući za stanovanje / stan u izgradi adaptira ili rekonstruira najdalje u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 40.000,00 HRK do 120.000,00 HRK prihvatljivih troškova

Intenzitet potpore:  N/P

Ukupna sredstva: 4.300.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Splitsko – dalmatinska županija

Izvor: sdž

Dokumentacija: Javni poziv

Ostala dokumentacija: link