Javni poziv iz Programa ulaganja u zajednicu

Datum objave: 20.5.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.5.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 20.6.2022. do 16:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • javne ustanove kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga i
  • vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici

Svrha poziva: Program odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Sažetak: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Poziv iz Programa ulaganja u zajednicu s ciljem zadovoljenja obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti građevina javne namjene. Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 200.000,00 HRK.

* Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Intenzitet potpore:  do 90%

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija