Javni poziv iz „Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ“ za 2021. godinu

Datum objave: 20.4.2021.

FOND: Splitsko – dalmatinska županija

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.4.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 45 dana od dana objave poziva (4. lipnja 2021.)

Svrha poziva:  Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Sažetak: Splitsko – dalmatinska županija je 20.4.2021. objavila Javni poziv za iskazivanje interesa za provedbu „Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.

Prihvatljivi korisnici: fizičke osobe

Opći uvjeti za prijavu:

  • punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije,
  • objekt na koji se planira ugradnja sustava nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije,
  • objekt je u cijelosti ili na više od 50% bruto podne površine namijenjen za stanovanje,  ima najviše tri (3) stambene jedinice te građevinske površine manje od 600 m2,
  • Podnositelji prijave, vlasnik/suvlasnik objekta na kojeg se planira ugradnja sustava ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se planira ugradnja sustava,
  • Podnositelji prijave u posljednje 3 godine nije koristio bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije za projekte iz Programa sustavnog gospodarenja energijom,
  • Podnositelj prijave ima pisanu suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava na zajednički objekt
  • Dostava pravomoćnog akta kojim je dopušteno građenje objekta u koji se ugrađuje sustav (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju) ili dokaz  da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
  • stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od 18%

Prihvatljivi projekt: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, Mjera 1.2. -fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)

Prihvatljivi troškovi: nabava i ugradnja materijala i opreme

Minimalni / maksimalni iznos potpore: maksimalno 20.000,00 HRK – 30.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  50%

Ukupna sredstva: nije primjenjivo

Nadležno tijelo: Povjerenstvo za provedbu Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije

Izvor:  dalmacija.hr

Dokumentacija