Javni poziv iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2021. godini

Datum objave: 15.4.2021.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.4.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.5.2021.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samoupravena području Splitsko-dalmatinske županije.

Svrha poziva: jačanje konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije kroz razvoj turističke infrastrukture i jačanje turističke resursne osnove.

Sažetak:  Splitsko-dalmatinska županija je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini, koji se moraju provesti do 31.12.2021.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: 

  • razvoj javne turističke infrastrukture (npr. uređenje, opremanje i označavanje biciklističkih, pješačkih, planinarskih, poučnih i drugih tematskih staza, izletišta, penjališta, vidikovaca, špilja i drugih zanimljivih mjesta (point of interest), uvođenje bike-share usluge, bike servisa, bike parkova),
  • turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela, turistička signalizacija i sl.),
  • razvoj nautičke infrastrukture,
  • ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti,centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam i sl.).

Prhvatljivi troškovi:

  • izrada projektne dokumentacije,
  • izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: nije primjenjivo

Intenzitet potpore: 

  • do 75% prihvatljivih troškova za JLS koje se nalaze na području zaleđa SDŽ,
  • do 60% za JLS koje se nalaze na otocima SDŽ,
  • do 50% za JLS koje se nalaze u priobalju SDŽ.

Ukupna sredstva: nije primjenjivo.

Nadležno tijelo: Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije

Izvor: SDŽ

Dokumentacija