Javni poziv iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2021. godinu

Datum objave: 20.4.2021.

FOND: Splitsko – dalmatinska županija

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.4.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 24.5.2021.

Svrha poziva: poticanje osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja.

Sažetak: Splitsko – dalmatinska županija je 20.4.2021.. objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2021. godinu s rokom podnošenja 24. svibnja 2021.

Prihvatljivi korisnici: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici, sukladno sljedećim mjerama:

Mjera 1. Poduzetnici početnici: pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje najviše  dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Mjera 2: Žene poduzetnice:

a) fizička i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

b) fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Prihvatljivi troškovi:

 1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti 
  1. Nabava vozila za gospodarske svrhe.
  1. Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge
  1. Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora  i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove. 
  1. Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva 
  1. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod.
  1. Ulaganja u marketinške aktivnosti
  1. Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja. 
  1. Čuvanje djece, troškovi vrtića, troškova odgajatelja za djecu predškolske dobi,
  1. Usluge konzultanata.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: maksimalno 20.000,00 HRK – 50.000,00 HRK ovisno o mjeri i sjedištu prijavitelja

Intenzitet potpore:  50% – 100% ovisno o mjeri i sjedištu prijavitelja

Ukupna sredstva: nije primjenjivo

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije

Izvor:  dalmacija.hr

Dokumentacija