Javni poziv iz Programa podrške regionalnom razvoju

Datum objave: 2.12.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.12.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.1.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja

Svrha poziva: Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina). Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Sažetak: Financijska sredstva Programa raspoređuju se na projekte s područja koja nemaju status potpomognutih područja no u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima i koji doprinose ostvarenju ciljeva Programa.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju građevina koje spadaju pod društvenu/socijalnu infrastrukturu, javnu infrastrukturu, komunalnu, gospodarsku infrastrukturu te projekti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK – 600.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  np

Ukupna sredstva: 15.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija