Javni poziv iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima

Datum objave: 2.12.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.12.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.1.2021.

Prihvatljivi korisnici:

a) jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Svrha poziva: Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.  

Sažetak: Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, modernizaciju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljive su građevine iz područja ulaganja u:

a) unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak

b) sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama  nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  np

Ukupna sredstva: 25.000.000,00 HRK (od čega je 9.000.000,00 HRK namijenjeno području Gorskog Kotara)

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija