Javni poziv iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice

Datum objave: 2.12.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.12.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.1.2021.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Svrha poziva: Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Sažetak: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju građevina koje spadaju pod društvenu/socijalnu infrastrukturu, javnu infrastrukturu, komunalnu, gospodarsku infrastrukturu te projekti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti. Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK – 600.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  np

Ukupna sredstva: 65.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija