Javni poziv INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

Datum objave: 3.5.2023.

FOND: Interreg VI-A IPA

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 3.5.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 2.8.2023. do 15:00 sati

VAŽNO: Zbog nedavnog nevremena koje je pogodilo dio Programskog područja, Program je donio odluku o produljenju roka za podnošenje prijava do 2. kolovoza 2023. do 15:00 sati. Više na poveznici…

Prihvatljivi korisnici: Da bi bili prihvatljivi korisnici moraju udovoljiti sljedećim uvjetima:

 • biti neprofitna pravna osoba od javnog interesa ili sa svrhom zadovoljavanja posebnih potreba od općeg interesa (profitne tvrtke nisu prihvatljive, niti kao vodeći partner niti kao projektni partner osim ako je osnovana i u 100% vlasništvu države, jedinica regionalne/lokalne samouprave)
 • biti uspostavljen  prema nacionalnom zakonu uj zemlji sudionici (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i/ili Crna Gora)
 • podnositelji zahtjeva moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci prije roka za podnošenje prijave
 • privatni partner (bilo vodeći partner ili projektni partner) mora imati godišnji prihod za dvije zadnje zatvorene financijske godine (kumulativno) u iznosu najmanje jednakom iznosu zatraženih bespovratnih sredstava (iznosa bespovratnih sredstava tog partnera, a ne cjelokupnoga projekta).

Programsko područje obuhvaća:

 • 12 županija iz Hrvatske (Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Bjelovarsko-bilogorsku, Požeško-slavonsku, Zagrebačku županiju)
 • 109 općina/gradova i Distrikt Brčko iz Bosne i Hercegovine
 • 12 općina iz Crne Gore

Projektno partnerstvo mora se sastojati od najmanje dva partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske) a maksimalan broj partnera u prijavi je šest, uključujući vodećeg partnera.

Svrha poziva:

Sažetak: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. objavio je na službenoj programskoj stranici ( https://interreg-hr-ba-me.eu/ ) 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo

 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima

 • Specifični cilj 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima
 • Specifični cilj 2.6. Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo

Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge

 • Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura

 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

1.1. od 400.000 do 1.5 mil. EUR

2.1. od 500.000 do 2 mil. EUR

2.4. od 500.000 do 2.5 mil. EUR

2.6. od 500.000 do 2 mil. EUR

4.5. od 400.000 do 2 mil. EUR

4.6. od 400.000 do 2 mil. EUR

Intenzitet potpore: 20% do 85% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 41.095.300,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: Interreg VI-A IPA

Dokumentacija