Javni poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Datum objave: 1.4.2022.

FOND: Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026.

Referentni broj: C6.1. R1-I1

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17.5.2022. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.8.2022. do 16:00 sati odnosno do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade
 • upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade

Svrha poziva: Ovim Pozivom pružat će se potpora u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, odnosno podupirat će se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije obnovljenih zgrada, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

Sažetak: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ prvi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo, ali i među prvima na razini čitavog Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

Razdoblje provedbe Projekta je od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. veljače 2020. godine, do završetka svih predmetnih aktivnosti, a inicijalno traje najduže 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana sklapanja Ugovora, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, br. 143/21):

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput: a) povećanja sigurnosti u slučaju požara, b) mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te c) mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši 22 milijuna kuna.

Intenzitet potpore: 

 • Integralna energetska obnova:

Izrada projektne dokumentacije: 85%

Energetska obnova: 60%

Upravljanje projektom i administracija: 85%

Promidžba i vidljivost: 85%

 • Dubinska obnova

Izrada projektne dokumentacije: 85%

Energetska obnova: 80%

Upravljanje projektom i administracija: 85%

Promidžba i vidljivost: 85%

 • Sveobuhvatna obnova

Izrada projektne dokumentacije: 100%

Energetska obnova: 80%

Upravljanje projektom i administracija: 100%

Promidžba i vidljivost: 85%

 • Integralna energetska obnova s mjerama zaštite od požara

Izrada projektne dokumentacije: 85%

Energetska obnova: 60%

Upravljanje projektom i administracija: 85%

Promidžba i vidljivost: 85%

 • Dubinska obnova s mjerama zaštite od požara

Izrada projektne dokumentacije: 85%

Energetska obnova: 80%

Upravljanje projektom i administracija: 85%

Promidžba i vidljivost: 85%

Ukupna sredstva: 300.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Izvor: mgpi

Dokumentacija