Javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta

Datum objave: 23.8.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.9.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.1.2023.

Prihvatljivi korisnici:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije

Svrha poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija. Posebni ciljevi Poziva:

A.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;

B.    Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Sažetak: Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa (razine tehnološke spremnosti TRL3/TRL4 – saznaj više), kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

U sklopu projekta se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

Grupa A:

 • Izrada prototipa;
 • Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

 • Analiza tržišta;
 • Izrada studije izvedivosti;
 • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Grupa C:

 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Provedba projekta može trajati najviše 12 mjeseci.  

Prihvatljivi troškovi:

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI

 1. Potpore za istraživanje i razvoj
 2. Plaće zaposlenih (bruto 2) kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 3. Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 4. Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom
 5. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 6. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 7. Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta
 8. Potpore za inovacije za MSP-ove
 9. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE

 • Plaće zaposlenih (bruto 2) kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznosi 500.000,00 kn.

Intenzitet potpore: 

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI:

 1. Potpore za istraživanje i razvoj: do 70% za mikro i mala poduzeća, odnosno do 60% za srednja poduzeća
 2. Potpore za inovacije za MSP-ove: do 50%

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE: intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta

Ukupna sredstva: 36.165.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Izvor: fondovieu

Dokumentacija