Javni poziv „Čitanjem do uključivog društva“

Datum objave: 23. prosinca 2020.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.1.1.15

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 23. 12. 2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.3.2021.

Prihvatljivi korisnici:

Skupina aktivnosti A:

  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)

Skupina aktivnosti B

  • umjetnička organizacija
  • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
  • ustanova u kulturi
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

VAŽNO: Dana 11. veljače 2021. godine objavljena je Obavijest o ranijem zatvaranju poziva za skupinu aktivnosti A. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 28. siječnja 2021. godine objavljena je Obavijest o ranijem zatvaranju poziva za skupinu aktivnosti B. Više na poveznici…

Svrha poziva: Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Sažetak: Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 4.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 41.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: esf

Dokumentacija