Javni poziv „Business Development and Innovation Croatia“

Datum objave: 15.11.2021.

FOND: Europski gospodarski prostor (EGP) i Norveški financijski mehanizam

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.11.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.1.2022. do 14:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

Individualna projektna shema: mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Mala grant shema: mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi partneri:

• Entiteti javnog i privatnog sektora, komercijalni ili nekomercijalni, registrirani kao pravne osobe u zemlji donora (Norveška) ili Hrvatskoj.

• Partnerstvo nije obavezno, ali pridonosi ostvarenju dodatnih bodova. Dodatno se boduje partnerstvo s pravnim subjektom iz Norveške.

Svrha poziva: Cilj poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia je povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama.

Sažetak: Objavljen je drugi poziv „Business Development and Innovation Croatia“  dana 15. studenog 2021. godine koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljivi troškovi su nastali nakon potpisa Ugovora o dodjeli potpore do najkasnije 30.4.2024. godine, i to:

Inovativna zelena industrija:

•             Razvoj, implementaciju i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije,

•             Razvoj zelenih proizvoda i usluga,

•             Razvoj i implementacija „zelenijih proizvodnih procesa“.

Plavi rast:

•             Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture,

•             Razvoj i ulaganje u obalni i pomorski turizam,

•             Razvoj i ulaganje u plavu biotehnologiju,

•             Razvoj i ulaganje u iskop morskog dna,

•             Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski transport,

•             Razvoj rješenja vezanih uz plavu energiju,

•             Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi,

•             Razvoj inovativnih rješenja vezanih uz morski otpad,

•             Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

• Individualna projektna shema (za one koji posluju najmanje 3 godine na datum roka za dostavu projektnih prijedloga): 200.000 EUR – 1.500.000 EUR

• Mala grant shema (za one koji posluju najmanje 1 godinu na datum roka za dostavu projektnih prijedloga): 50.000 EUR – 200.000 EUR

Intenzitet potpore:  od 25% do 70% privatljivih troškova projekta

Regionalne potpore:

Jadranska Hrvatska: 35%

Kontinentalna Hrvatska: 25%

*mogućnost uvećanja za 10% za srednja poduzeća ili 20% za mala poduzeća

Potpore za MSP:

Usluge savjetovanja: do 50%

Sudjelovanje na sajmovima: do 50%

Potpore za projekte istraživanja i razvoja:

Eksperimentalni razvoj (TRL 5- TRL8): do 25%

Potpore za inovacije (MSP): do 50%

Potpore za zaštitu okoliša:

Nadilaženje normi Unije u području zaštite okoliša ili povećanje razine zaštite, u slučaju nedostatka normi: do 40%

Rana prilagodba budućim normama Unije: od 5-20% uz mogućnost povećanja,

Mjere energetske učinkovitosti: do 30% uz mogućnost povećanja.

Ukupna sredstva: 12.941.767,00 EUR

Nadležno tijelo: Innovation Norway

Izvor: Innovation Norway