Javni poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Datum objave: 12.7.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 12.8.2022. od 11:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.9.2022. do 16:00 sati

Prihvatljivi korisnici: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

Svrha poziva: Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Sažetak: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 – TRL 8. Više o razinama tehnološke spremnosti pogledajte ovdje.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

  1. nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  2. ispitivanje, razvoj pilot-linija
  3. zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  4. osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Minimalni / maksimalni iznos potpore: najniži iznos 200.000,00 HRK, a najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  do 85 % prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 141.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: mingo

Dokumentacija