Javni poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

Datum objave: 24.6.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.7.2022. od 11:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.8.2022. do 11:00 sati

Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 3 zaposlena na puno radno vrijeme u prethodnoj kalendarskoj godini

Svrha poziva: Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Sažetak: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je danas poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina. Za poziv je osigurano ukupno 206 milijuna kuna, uz najniži pojedinačni iznos bespovratne potpore od 150.000 kuna te najviši od 750.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti koje će biti prihvatljive za financiranje u sklopu poziva su izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje, implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija, te jačanje digitalnih vještina zaposlenika povezanih s prethodno navedenim aktivnostima.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 150.000 HRK – 750.000 HRK

Intenzitet potpore: 

  • Do 70% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S svrstane u I kategoriju prema indeksu razvijenosti;
  • Do 65% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S svrstane u II kategoriju prema indeksu razvijenosti;
  • Do 60% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S svrstane u III kategoriju prema indeksu razvijenosti;
  • Do 55% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S svrstane u IV kategoriju prema indeksu razvijenosti;

Ukupna sredstva: 206.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: mingor

Dokumentacija