Javni poziv Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija

Datum objave: 18.12.2019.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.1.1.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 18.12.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 18.12.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave na prostoru jedne od urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb,
  • javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.

Svrha poziva: Opći cilj je povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu, a specifični ciljevi su 1. Razviti/unaprijediti socijalne usluge i programe za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, 2. Razviti i unaprijediti interkulturalne usluge/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu, unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.P

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Element 1. Upravljanje projektom i administracija
  • Element 2. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina
  • Element 3. Aktivnosti pripreme i provedbe participativnih interkulturnih aktivnosti u svrhu socijalne integracije ranjivih skupina
  • Element 4. Promidžba i vidljivost

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Ukupna sredstva: 85.712.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link