Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

Datum objave: 13.3.2024.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 13.3.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.4.2024.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (i Grad Zagreb) koje provode projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta na javnoj površini jedinice lokalne samouprave odnosno igrališta koje je u njihovom vlasništvu ili za koje imaju pravo korištenja.

Svrha poziva:

• Unapređenje društvene infrastrukture te povećanje kvalitete života na području općina i gradova u Republici Hrvatskoj.

• Povećanje kapaciteta društvene infrastrukture namijenjene, prije svega, djeci i mladima, omogućavanje povećane fizičke aktivnostii kvalitetnog provođenjaslobodnog vremena, povećanje atraktivnost naselja za mlade obitelji s djecom te kvalitete života na ruralnom prostoru gradova i općina.

• Osiguravanje boljih uvjeta i standarda sigurnosti dječjih igrališta kao mjesta za igru, druženje  i rekreaciju djece i mladih.

Sažetak: Prihvatljivo razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine. Ugovori s izvoditeljima radova ili pružateljima usluga moraju biti ugovoreni u proračunskoj godini za koju su odobrena sredstva za sufinanciranje projekta. Projekt, u trenutku podnošenja projektne prijave, ne smije bitini fizički ni financijskizavršen. Sredstva sufinanciranja Središnjeg državnog ureda mogu se koristiti samo u tekućoj kalendarskoj godini.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • opremanje dječjih igrališta, nabava, kupnja, postavljanje fiksne opreme (igrala – tobogani, moduli, ljuljačke, vrtuljci, pješčanici,penjalice, penjalice s mrežom, kućice, anti-stres gumene podloge i sl.)
  • opremanje potrebnom urbanom opremom (klupama za sjedenje, klupama za dojilje, stalcima za bicikle, koševima za otpatke, zaštitnim ogradama, rasvjetom)
  • krajobrazno uređenje
  • uređenje prilaza dječjem igralištu prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 25.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 

•             Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine prema indeksu razvijenosti do 90%prihvatljivih troškova,

•             Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenostido 70%prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 800.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Dokumentacija