Javni poziv 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Datum objave: 7.6.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-07.04.01.03.0-08

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.7.2021. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2021. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
  • javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
  • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Svrha poziva: Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim  sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom  potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje,  poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno  stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te  pripadajuću infrastrukturu.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore: 

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Ukupna sredstva: Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

  • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
  • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
  • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
  • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Nadležno tijelo: apprrr

Izvor: apprrr

Dokumentacija