Javni poziv 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« od 28. travnja

Datum objave: 28.4.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-06.04.01.00.0-03

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 3.6.2020. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 3.9.2020. do 12:00

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

VAŽNO: Dana 3. ožujka 2021. godine je objavljena treća izmjena Poziva kojom se povećava iznos raspoloživih sredstava za dodatnih 50 milijuna kuna. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 10. srpnja 2020. objavljena je druga Izmjena Poziva kojom se rok za podnošenje projektnih prijedloga produžuje do 3. rujna 2020. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 27. svibnja 2020. objavljena je Izmjena Poziva kojom se, između ostalog, mijenja i rok za podnošenje projektnih prijedloga. Podnošenje projektnih prijedloga će biti moguće od 3. lipnja od 12:00 do 3. kolovoza do 12:00. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28.  travnja 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet javne potpore iznosi do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate). Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje, Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, Sektor turizma u ruralnom području, Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata:

1.1.1. za pružanje turističkih usluga

1.1.2. za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

2.1.1. u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta

2.1.2. u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta

3.1.1. za pružanje usluga u poljoprivredi

3.1.2. za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima

3.1.3. za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima

3.1.4. za pružanje usluga u društvenim djelatnostima

3.1.5. za pružanje intelektualnih usluga

4.1.1. objekata/prostora/objekata za preradu i /ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)

4.1.2. objekata za izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR. Najviša visina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljujete tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Intenzitet potpore:  do 70% prihvatljivih troškova, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40% prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva: 170.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link