Javni poziv 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Datum objave: 4.5.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-06.02.01.00.0-02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 10.6.2020. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.9.2020. do 12:00

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe koje su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu te koje imaju ekonomsku veličinu od 1.000,00 EUR.

VAŽNO: Dana 3. ožujka 2021. objavljena je Treća izmjena Natječaja kojom se povećava iznos raspoloživih sredstava za dodatnih 50 milijuna kuna. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 7. kolovoza 2020. objavljena je Druga izmjena Natječaja kojom se mijenja rok za dostavu projektnih prijedloga. Novi rok za dostavu je 10. rujna 2020. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 2. lipnja 2020. objavljena je Prva Izmjena Natječaja i pripadajuće dokumentacije. Obzirom na izmjene, rok za podnošenje projektnih prijedloga je pomaknut za šest (6) dana, pa su prijave moguće od 10. lipnja do 10. kolovoza 2020. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 4. svibnja 2020. Natječaj za provedbu  tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

  1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu), usluge u društvenim djelatnostima ili intelektualne usluge.
  3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:
    • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
    • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
    • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)

– opremanje objekata

– kupnja zemljišta/objekata

– kupnja strojeva i opreme

– kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti

– kupnja živih životinja u sektoru turizma

– edukacije vezane za prijavljenu djelatnost

– promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost

– izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 50.000,00 EUR fiksno

Intenzitet potpore:  do 100%

Ukupna sredstva: 170.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link